Øvre Bergmo barnehage ligger i et område med blokkbebyggelse, butikk, eldresenter og kirke. Kviltorp skole og Bergmo ungdomsskole ligger i gangavstand til barnehagen. Det gjør også "Katthola" med skog, mark, bekk, bakker og skøytebane om vinteren. Katthola er ofte besøkt med grupper av barn, hvor tid til lek, opplevelser og utforsking er det sentrale. Tvers over veien ligge Asteroparken og ikke langt fra barnehagen ligger Retiroparken og Retirostranda.

Vi er en en-avdelings barnehager med 20 barn fra 1-6 år. Personalet består av fem ansatte, samt en friluftspedagog som er hos oss hver fredag. Øvre Bergmo er en del av barnehageenheten Hauglegda og Øvre Bergmo og som har felles ledelse som består av enhetsleder i 100 % stilling, assisterende styrer i 100 % stiling . Barnehagene har felles visjon og satsingsområde, og har felles møtevirksomhet på alle nivå.