Høsten 2016 begynte prosjektgruppa sin planlegging av prosjektet. Dette var før den nye rammeplanen var lansert, og det pågikk diskusjoner mellom fagmiljø, styresmakter, barnehager, høgskoler, m.f. om hvordan det endelige resultatet skulle se ut. Våren 2016 var det Kick Off foredrag med Nina Nakling, der alle ansatte i alle Moldebarnehagene deltok.

1. august 2017 ble ny rammeplan for barnehagen introdusert av regjeringen. I den anledning startet Moldebarnehagene prosjektet "Til topps med kunnskap og kompetanse - implementering av ny rammeplan," der målet var å gjøre seg kjent med denne nye planen, fordype seg i fokusområder og reflektere over egen praksis.

Klikk deg inn for å se fagavdelingen og kommuneledelsen hilse barnehagene velkommen til nytt barnehageår. I tillegg oppsummerer de "Til topps"-prosjektet. Følg lenken: Nytt barnehageår

Sluttrapport "Til Topps med kunnskap og kompetanse i Moldebarnehagene." ​

I tillegg har prosjektgruppa laget en youtubefilm som dere kan se her