Fokuset er å skape løsninger gjennom løsningssnakk i stedet for å løse problemer gjennom problemsnakk. Løsningssnakk er å snakke om de positive forskjellene fortid, nåtid og fremtid. Løsningssnakk fokuserer derfor på unntak i fortiden, på strategier som allerede virker i dag og håp og ønsker om en bedre framtid.

Alle barn opplever gjennom oppveksten fra tid til annen utfordringer som frykt, dårlige vaner eller lærevansker på avgrensede områder. Som oftest er dette midlertidig og forsvinner av seg selv, men det forsvinner enda raskere ved hjelp av gode voksne som setter fokus på det barnet trenger å øve seg på, og gir positive tilbakemeldinger på dette.

Løft er en innfallsport som styrker god barneveiledning i barnehagen. De voksne er aktivt på utkikk etter barns fremskritt og mestring. Gjennom aktiv lysglimtjakt kan vi bidra til at barns positive utvikling skyter fart.

Målet er at alle ansatte skal få lære å bruke verktøyet LØFT i forhold til det å bli en enda bedre barneveileder og være med å videreutvikle god bedriftskultur. Barnehagen har flere eksemplar av boken «LØFT FOR BARN» (Haug, Homo Ludens AS 2010) Denne skal alle som jobber i barnehagen lese og de ansatte er med på kurs.