Hauglegda barnehage ligger vest i Nordbyen, ved veien opp mot turparkeringa i Jensgurilia. Vi har byens beste uteområde med mye trær, lyng og kupert terreng som appellerer til leik og allsidig fysisk aktivitet. Barnehagen er omkranset av skog, fjell og natur som blir mye brukt til turer og utflukter. Et lite stykke fra barnehagebygget er det en gapahuk, bygd på dugnad.

Vi har 99 barnehageplasser og består av seks avdelinger. Småbarnsavdelingen Maurtua og Furutoppen har 13 barn i alderen 0-3 år. Småbarna har et eget avskjermet uteområde på nordsiden av barnehagen. Uteavdelingen vår, Furukongla, har 13 barn i alderen 3-6 år. De deler garderobe med Furutoppen på sørsiden av bygget og har kjøkkenet, et grupperom og grillhytta som innebase. Avdelingene Røsslyngen, Tyrirota og Torvmyra ligger på sørsiden av barnehagen og har 19-20 barn i alderen 2-6 år.